CAT |         
HOSPITAL
DE DIA
CENTRE
DE DIA
HOSPITALITZACIÓ RESIDÈNCIA
ÀURA
CONSULTES
EXTERNES
ALTRES
SERVEIS
HOSPITALITZACIÓ
- UNITAT DE CONVALESCÈNCIA
- UNITAT DE PSICOGERATRIA
- INSTAL·LACIONS
UNITAT DE PSICOGERATRIA

Dóna atenció a persones que pateixen algun tipus de demència o algun altre trastorn psíquic de tipus crònic.
El motiu d'ingrés en aquesta unitat pot estar motivat per: diagnòstic i tractament, control de símptomes, rehabilitació, cures, psicoestimulació, prevenció de complicacions, promoció de l'autonomia...

És un espai diferenciat de la resta del centre d’atenció intermèdia, que ofereix una atenció integral a les persones amb demència o deteriorament cognitiu i suport als seus familiars amb l'objectiu prioritari d'assegurar la qualitat assistencial.

Per les característiques que presenten aquest perfil d'usuaris, fa necessari i imprescindible el treball interdisciplinari, és important que tots els professionals treballin de manera coordinada i amb un objectiu comú, per optimitzar i garantir la qualitat de l'atenció.

Equip assistencial
Metge geriatre, infermeres, auxiliars,cuidadores, treballadora social, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, psicòleg.

Horari de visita de dilluns a divendres:
          Matí   11:00 a 15:00 hores
          Tarda   18:00 a 20:00 hores
Caps de setmana i festius
          De   11:00 a 20:00 hores
Es recomana un màxim de dues persones per malalt

Horaris d'atenció al familiar:
Les informacions es donaran en dies laborables a les hores establertes i preferentment al matí. Els caps de setmana i festius es resoldran aquells aspectes que requereixin una atenció urgent i altres aspectes seran atesos pel personal de continuïtat.

En el moment de l'alta heu de recollir un informe mèdic d'alta per a vosaltres i per al vostre metge de capçalera. Per qualsevol opinió o suggeriment, el centre disposa d'un Servei d'Atenció a l'Usuari.

DRETS
DEURES
REHABILITACIÓ
BÚSTIA
SUGGERIMENTS
ZONA
PROFESSIONALS
GUIA DE
L'USUARI
VOLUNTARIAT
i COL•LABORADORS
Fundació Hospital Sant Jaume
  Crta. d'Olot, 7
08560 Manlleu (Barcelona)
Tel. 93 852 00 00
Fax 93 850 71 96
E-Mail uau@chv.cat
BORSA DE TREBALL  -  VINCLES  -  COL·LABORADORS
Nota Legal - Protecció de dades