CAT |         
HOSPITAL
DE DIA
CENTRE
DE DIA
HOSPITALITZACIÓ RESIDÈNCIA
ÀURA
CONSULTES
EXTERNES
ALTRES
SERVEIS
HOSPITALITZACIÓ
- UNITAT DE CONVALESCÈNCIA
- UNITAT DE PSICOGERATRIA
- INSTAL·LACIONS
UNITAT DE CONVALESCÈNCIA

Atenció a persones que pateixen una malaltia de base, que es troben en fase de recuperació d'un procés agut i que tenen una pèrdua d'autonomia potencialment recuperable.
Ofereix una atenció integral a la persona i suport als seus familiars amb l'objectiu prioritari d'assegurar la qualitat assistencial.

Per les característiques que presenten aquest perfil d'usuaris, fa necessari i imprescindible el treball interdisciplinari, és important que tots els professionals treballin de manera coordinada i amb un objectiu comú, per optimitzar i garantir la qualitat de l'atenció.

Equip assistencial: Metge geriatre, infermeres, auxiliars, treballadora social, fisioterapeutes, terapeuta ocupacional, psicòleg.

Es recomana un màxim de dues persones per malalt

Horaris d'atenció al familiar:
Les informacions es donaran en dies laborables a les hores establertes i preferentment al matí. Els caps de setmana i festius es resoldran aquells aspectes que requereixin una atenció urgent i altres aspectes seran atesos pel personal de continuïtat.

En el moment de l'alta heu de recollir un informe mèdic per a vosaltres i per al vostre metge de capçalera. Per qualsevol opinió o suggeriment, el centre disposa d'un Servei d'Atenció a l'Usuari.

DRETS
DEURES
REHABILITACIÓ
BÚSTIA
SUGGERIMENTS
ZONA
PROFESSIONALS
GUIA DE
L'USUARI
VOLUNTARIAT
i COL•LABORADORS
Fundació Hospital Sant Jaume
  Crta. d'Olot, 7
08560 Manlleu (Barcelona)
Tel. 93 852 00 00
Fax 93 850 71 96
E-Mail uau@chv.cat
BORSA DE TREBALL  -  VINCLES  -  COL·LABORADORS
Nota Legal - Protecció de dades