CAT |         
HOSPITAL
DE DIA
CENTRE
DE DIA
HOSPITALITZACIÓ RESIDÈNCIA
ÀURA
CONSULTES
EXTERNES
ALTRES
SERVEIS
HOSPITAL DE DIA
- PRESENTACIÓ
- EQUIP
- PROGRAMES TERAPÉUTICS
- SERVEIS ASSISTENCIALS
- ACTIVITATS i TALLERS
- HORARIS i TRANSPORTS
- SITUACIÓ
- CONTACTAR
EQUIP

El servei d’hospital de dia respon al model assistencial de la Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu. Un equip interdisciplinar és el responsable de l’atenció directa al pacient i al seu entorn més pròxim, la família.

Aquest equip està format per un servei mèdic i d’infermeria, psicologia, treball social, fisioterapeuta i terapeuta ocupacional, basant-se en l’avaluació individualitzada de les necessitats del pacient, estableix uns objectius, unes pautes de tractament i activitats i un temps d’estada.

El model d’atenció assistencial es basa en les funcions següents:

Valoració dels pacients candidats a l’ingrés, des del punt de vista mèdic, d’infermeria (d’acord amb el model de necessitats) i des del punt de vista social.
Confecció del pla terapèutic (Objectius d’acord amb les necessitats, intervencions per assolir els objectius) i previsió i orientació de l’alta.
Avaluació i seguiment.
Sol•licitud de serveis de suport, si s’escau.
Planificació de les activitats grupals (tallers) d’acord amb les necessitats detectades.
Suport als familiars i/o cuidadors principals dels pacients. Facilitant la comunicació, informació i la formació.

La relació amb el pacient i el seu entorn es considera com un puntal bàsic per l’avaluació, el desenvolupament d’activitats i el manteniment de la sociabilització del pacient. Aquesta relació s’ha de basar en la comunicació entre l’equip interdisciplinar i el pacient i el seu entorn (família i cuidadors principals), la informació clara i entenedora, la fixació conjunta d’objectius i la cooperació en l’avaluació de resultats i alternatives.

DRETS
DEURES
REHABILITACIÓ
BÚSTIA
SUGGERIMENTS
ZONA
PROFESSIONALS
GUIA DE
L'USUARI
VOLUNTARIAT
i COL•LABORADORS
Fundació Hospital Sant Jaume
  Crta. d'Olot, 7
08560 Manlleu (Barcelona)
Tel. 93 852 00 00
Fax 93 850 71 96
E-Mail uau@chv.cat
BORSA DE TREBALL  -  VINCLES  -  COL·LABORADORS
Nota Legal - Protecció de dades