CAT |         
HOSPITAL
DE DIA
CENTRE
DE DIA
HOSPITALITZACIÓ RESIDÈNCIA
ÀURA
CONSULTES
EXTERNES
ALTRES
SERVEIS
QUI SOM?
Presentació
HISTÒRIA
Trajectoria des de l'any 1503
ORGAN DE GOVERN
Equip Directiu
MISSIÓ
Finalitat sociosanitària
DISPOSITIUS ASSISTENCIALS
Recursos
POLÍTICA DE QUALITAT
Principals línies estratègiques
BORSA DE TREBALL
Posa't en contacte amb nosaltres
INSTAL·LACIONS
SERVEI DE COMUNICACIÓ
Informació corporativa
QUI SOM?

La Fundació Hospital Sant Jaume de Manlleu és una Fundació benèfic – privada creada a principis del segle XX, per a donar resposta a l’atenció sanitària i social dels malalts i desvalguts de Manlleu.

Amb aquesta missió l’any 1903 es va construir un edifici, d’estil modernista, destinat a l’atenció de malalts i pobres amb les característiques i funcionalitats pròpies de l’època.

Aquest hospital va anar evolucionant amb el temps, i al 1954 va culminar una gran remodelació arquitectònica del mateix, i adaptant-se als canvis de model assistencial durant diferents etapes per tal de poder seguir prestant la missió fundacional amb la màxima qualitat possible i d’acord, sempre, amb les necessitats de la població i del seu entorn.

A partir de principis dels anys 80 hi ha quatre punts culminants per la Fundació:

L’any 1982, amb la creació del programa “Vida als Anys” impulsat pels Departaments de Sanitat i de Benestar Social, la Fundació reorienta la seva finalitat cap a l'atenció sociosanitària i social, (perdent la vocació d'hospital per a patologia aguda). En aquest canvi d'orientació es va tenir en compte, tot i que havia estat una de les entitats pioneres en tenir concert amb l'INP, la planificació sanitària de l'administració pública.
L'any 1992, i gràcies a les aportacions de la Fundació, del teixit social de la població i de les administracions entre les quals cal destacar la del Departament de Benestar Social i les de l'Ajuntament de Manlleu, es va poder posar en funcionament la Residència Aura. Amb aquest edifici es venia a cobrir una mancança històrica a la vila de Manlleu i se n'ampliava el mapa social i sanitari.
L'any 2003 s'inaugura el Centre de Dia “Josep Roqué i Castell”, gràcies a l'aportació de l'edifici ubicat al carrer Montseny 72, per part de la Sra. Josefina Costa en memòria del seu marit, donant d'aquesta manera, resposta a la demanda i necessitat social, del moment.
També en aquest any, la Fundació assumeix el punt d'informació i la gestió de casos del SAD Manlleu
L'any 2004, s'inicien les obres de construcció d'un nou edifici per l'atenció sociosanitària que doni resposta a les necessitats contemporànies i futures dels habitants de Manlleu i la Comarca d'Osona, comportant l'enderroc de l'antic edifici a l'any 2005.
El mes de setembre de 2006, la Fundació va inaugurar el nou dispositiu sanitari.
Des de l'1 de gener del 2009, el Consorci Hospitalari de Vic ha assumit la gestió de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu

Aquests esdeveniments han permès a la Fundació centrar-se amb major eficàcia a la seva missió concretada en la frase:

“La nostra raó de ser és l'atenció i l'assistència amb una visió integral de la persona i del seu entorn”

DRETS
DEURES
REHABILITACIÓ
BÚSTIA
SUGGERIMENTS
ZONA
PROFESSIONALS
GUIA DE
L'USUARI
VOLUNTARIAT
i COL•LABORADORS
Fundació Hospital Sant Jaume
  Crta. d'Olot, 7
08560 Manlleu (Barcelona)
Tel. 93 852 00 00
Fax 93 850 71 96
E-Mail uau@chv.cat
BORSA DE TREBALL  -  VINCLES  -  COL·LABORADORS
Nota Legal - Protecció de dades