CAT |         
HOSPITAL
DE DIA
CENTRE
DE DIA
HOSPITALITZACIÓ RESIDÈNCIA
ÀURA
CONSULTES
EXTERNES
ALTRES
SERVEIS
QUI SOM?
Presentació
HISTÒRIA
Trajectoria des de l'any 1503
ORGAN DE GOVERN
Equip Directiu
MISSIÓ
Finalitat sociosanitària
DISPOSITIUS ASSISTENCIALS
Recursos
POLÍTICA DE QUALITAT
Principals línies estratègiques
BORSA DE TREBALL
Posa't en contacte amb nosaltres
INSTAL·LACIONS
SERVEI DE COMUNICACIÓ
Informació corporativa
POLÍTICA DE QUALITAT

Principals línies estratègiques

La Política de Qualitat de la FHSJ es fonamenta en les directrius del Pla de Salut de Catalunya, instrumentades en el Pla director Sociosanitari , que defineix un model d’atenció i organització, establint les principals línies estratègiques i operatives per a assolir els objectius de salut i de qualitat i eficiència de serveis.

La nostra missió està centrada en donar una atenció de qualitat a les necessitats de salut i socials de la gent gran, a les persones amb malalties cròniques i necessitades d’atenció pal•liativa i a les seves famílies, amb una cartera de serveis adaptada a les necessitats de la població.

Aquests principis, reflectits en la cultura institucional, han motivat i impulsat un sistema de treball centrat en donar una atenció de qualitat, basat en les millors pràctiques assistencials i en el qual l’usuari és l’eix central del nostre model assistencial.

Els objectius actuals de la nostra Política de Qualitat són:

1. Incorporar la cultura de millora continua cercant l’excel•lència.

2. Crear el Comitè de Qualitat com a màxim responsable
    de la Política de Qualitat de la FHSJ.

3. Millora en la seguretat dels pacients.

4. Millorar la satisfacció dels usuaris.

5. Fomentar la implicació, motivació i millora de la satisfacció dels professionals.

La FHSJ té la voluntat de ser un centre de referència en l’atenció sociosanitària, amb una atenció innovadora, de qualitat i amb la voluntat d’apropar els serveis a la població sota criteris d’efectivitat i eficiència, aconseguint la màxima satisfacció dels nostres pacients i les seves famílies.

“La nostra raó de ser és l’atenció i l’assistència amb una visió integral de la persona i del seu entorn”

DRETS
DEURES
REHABILITACIÓ
BÚSTIA
SUGGERIMENTS
ZONA
PROFESSIONALS
GUIA DE
L'USUARI
VOLUNTARIAT
i COL•LABORADORS
Fundació Hospital Sant Jaume
  Crta. d'Olot, 7
08560 Manlleu (Barcelona)
Tel. 93 852 00 00
Fax 93 850 71 96
E-Mail uau@chv.cat
BORSA DE TREBALL  -  VINCLES  -  COL·LABORADORS
Nota Legal - Protecció de dades