CAT |         
HOSPITAL
DE DIA
CENTRE
DE DIA
HOSPITALITZACIÓ RESIDÈNCIA
ÀURA
CONSULTES
EXTERNES
ALTRES
SERVEIS
QUI SOM?
Presentació
HISTÒRIA
Trajectoria des de l'any 1503
ORGAN DE GOVERN
Equip Directiu
MISSIÓ
Finalitat sociosanitària
DISPOSITIUS ASSISTENCIALS
Recursos
POLÍTICA DE QUALITAT
Principals línies estratègiques
BORSA DE TREBALL
Posa't en contacte amb nosaltres
INSTAL·LACIONS
SERVEI DE COMUNICACIÓ
Informació corporativa
MISSIÓ

Finalitat sociosanitària

La nostra missió està centrada en donar servei al ciutadà i a la comunitat, amb una cartera de serveis adaptada a les demandes i necessitats de la població.

Els valors que defineixen la nostra manera d’actuar:

Esperit de servei a la comunitat. La voluntat que mou tots els projectes de la Fundació.
Acolliment. Una actitud oberta dels professionals cap a les persones orientada cap al seu benestar i la millor qualitat de vida possible.
Visió integral de l’assistència. Considerem la persona com una unitat multidimensional i complexa, en la que transcendint de la malaltia actual i dependència, s’aborden els serveis a prestar d’una manera integral.
Respecte a l’usuari i a la seva dignitat. Amb un tracte humà i personalitzat.
Professionalitat. Compromís d’una assistència rigorosa des del punt de vista científic, i inquietud permanent per mantenir-se actualitzats en relació als nous coneixements.
Esperit de col·laboració amb d’altres nivells assistencials i entitats.
Compromís per assolir un alt grau d’eficiència i una gestió eficient dels recursos. Més enllà de l'estalvi, ha de permetre l’optimització dels equipaments i garantir l’accessibilitat a la població.

La nostra visió és la de ser un centre de referència en l’atenció sociosanitària, amb una atenció innovadora de qualitat i amb la voluntat d’apropar els serveis a la població sota criteris d’efectivitat i eficiència, aconseguint la màxima satisfacció dels nostres pacients i les seves famílies.

Criteris bàsics del Model d’Atenció:

Concepció integral de la persona i el seu entorn.

Afavorir l’autonomia personal, en base a la reeducació, la rehabilitació i l’autocura, sempre que sigui possible.
Priorització d’actuacions en base als principis de la bioètica.
Treball en equip, aprofitant al màxim les capacitats dels nostres professionals.

Aprofitant la formació i les capacitats de cada un dels integrants de l’equip, hem d’aconseguir les actuacions més eficients, eficaces i de qualitat per cobrir les necessitats biopsicosocials dels pacients

La millora de la qualitat assistencial es un compromís de la Fundació.

DRETS
DEURES
REHABILITACIÓ
BÚSTIA
SUGGERIMENTS
ZONA
PROFESSIONALS
GUIA DE
L'USUARI
VOLUNTARIAT
i COL•LABORADORS
Fundació Hospital Sant Jaume
  Crta. d'Olot, 7
08560 Manlleu (Barcelona)
Tel. 93 852 00 00
Fax 93 850 71 96
E-Mail uau@chv.cat
BORSA DE TREBALL  -  VINCLES  -  COL·LABORADORS
Nota Legal - Protecció de dades