CAT |         
HOSPITAL
DE DIA
CENTRE
DE DIA
HOSPITALITZACIÓ RESIDÈNCIA
ÀURA
CONSULTES
EXTERNES
ALTRES
SERVEIS
QUI SOM?
Presentació
HISTÒRIA
Trajectoria des de l'any 1503
ORGAN DE GOVERN
Equip Directiu
MISSIÓ
Finalitat sociosanitària
DISPOSITIUS ASSISTENCIALS
Recursos
POLÍTICA DE QUALITAT
Principals línies estratègiques
BORSA DE TREBALL
Posa't en contacte amb nosaltres
INSTAL·LACIONS
SERVEI DE COMUNICACIÓ
Informació corporativa
HISTÒRIA

Antecedents

La primera referència escrita de l'existència d'un hospital a Manlleu on es tenia cura dels malalts i desvalguts de la població, data del 1503, però se sap que és l’any 1881 quan té lloc la fundació d’un hospital en el sentit modern del terme, gràcies a la iniciativa del Canonge Jaume Dachs amb la cooperació de Trinitat Fontcuberta. L’edifici es va construir al carrer Sant Domènec, a la cruïlla d’aquest carrer amb el Bisbe Morgades, enfront del convent i col·legi de les Germanes Carmelites. Es pot dir que aquest hospital va desenvolupar les seves funcions des de finals de l’any 1881 fins el desembre de l’any 1903, que és quan se li va donar la personalitat jurídica mitjançant la fundació del Patronat de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu.

Per al bon govern de l’hospital es preveia que el Patronat l’havien de formar quatre persones, presidides pel rector de la parròquia de Santa Maria de Manlleu; aquestes serien: un representant de l’Ajuntament i dos veïns naturals de Manlleu o amb un mínim de residència de dos anys. Actualment els membres del Patronat són cinc, tres veïns, un representant de l’Ajuntament i un representant de la parròquia, que no necessàriament n’ha de ser el president; aquest és elegit pels membres de Patronat.

1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   5

L’any 1913 es va inaugurar l’hospital, un edifici d’estil modernista, en l'indret denominat el Puig, lloc on encara ara està ubicat.
Gràcies a diversos donatius, l’hospital va poder millorar les seves condicions durant els anys 50 i 60. Es van compartimentar totes les habitacions amb envans; s’abaixà el sostre del primer pis on a l’ala de ponent es creà una sala de tuberculosos i a l’ala de llevant l’habitacle de les Germanes Carmelites; a nivell del primer pis, s’obrí una sala de RX i un laboratori. A més, es va fer un dipòsit de medicaments, s’adquirí un aparell de RX (pagat per les empreses de Manlleu) i es va instal·lar un ascensor per facilitar l’accés als dos pisos.

Als anys 70, es seguiren fent reformes. A planta baixa s’obriren els consultoris d’urgències, la sala de RX, el laboratori i les consultes externes. El primer pis es dedicà a l’hospitalització i el segon pis es va destinar a Residència.

L’any 1977 es varen construir dos nous quiròfans.

No és fins l’any 1980 que l’hospital va poder tenir un servei permanent d’urgències.

El 15 de Maig del 1982 es va establir el primer concert amb l’institut Català de la Salut.

Des de mitjans dels anys 80 hi ha diversos punts culminants per a la Fundació.

El Maig de 1986 amb la creació del programa “Vida als Anys”, impulsat pels Departaments de Sanitat i Benestar Social, l'hospital es converteix en el primer centre de la Comarca i un dels primers de Catalunya, en realitzar una atenció específica a la gent gran amb malaltia crònica, dependència funcional, deterior cognitiu i malalties d’atenció pal·liativa. Aquest programa, a partir del que apareix en concepte sociosanitari, havia de donar resposta tant a les necessitats de tipus sanitari com a les necessitats de tipus social.

L’any 1992 es va inaugurar, en el terreny annex a l’hospital, la residència Aura, amb 53 places.

El 5 d’abril de 1993 s’inaugura el nou espai de Hospital de Dia, ja en funcionament des de l’any 1990.

El 23 de setembre de 2006, s’inaugura el nou hospital dotat de 60 habitacions dobles encara que moltes d’elles s’utilitzen individualment i ampliació de la Residència fins a 105 places.

Les noves instal·lacions, estan totalment adequades als nous temps, disposen de gairebé 10.000 metres quadrats d’edificació i d’instal·lacions tècniques adients, destinats al servei de Manlleu i de la Comarca.

Des de l'1 de gener del 2009, el Consorci Hospitalari de Vic ha assumit la gestió de l'Hospital Sant Jaume de Manlleu.

DRETS
DEURES
REHABILITACIÓ
BÚSTIA
SUGGERIMENTS
ZONA
PROFESSIONALS
GUIA DE
L'USUARI
VOLUNTARIAT
i COL•LABORADORS
Fundació Hospital Sant Jaume
  Crta. d'Olot, 7
08560 Manlleu (Barcelona)
Tel. 93 852 00 00
Fax 93 850 71 96
E-Mail uau@chv.cat
BORSA DE TREBALL  -  VINCLES  -  COL·LABORADORS
Nota Legal - Protecció de dades